Polityka prywatności

Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Sklepu COFFEEROASTERS.PL/CRS.COFFEE z dnia 01.05.2016 r.

Ochrona danych osobowych i pliki cookies

 1. Składając zamówienia i/lub zapisując się do usługi Newsletter Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedającego i/lub realizacji usługi Newsletter.

 2. Administratorem danych osobowych w myśl art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest firma CRS COFFEE Sp. z o.o., ul. św. Filipa 9A, 31-150 Kraków. Administrator dopełnił wszelkich przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony w/w danych osobowych.

 3. Dane zbierane są w celach prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umów sprzedaży, a w szczególności:

  • zawarcia i wykonywania umowy konsumenckiej w związku z dokonaniem zakupów w sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust 1b Rozporządzenia RODO).

  • udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami,

  • dostawy towarów w sposób wskazany przez Klienta oraz obsługi zwrotów i reklamacji

 4. Dane wymagane do realizacji zamówienia to: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres tj. ulica, kod pocztowy i miejscowość, telefon kontaktowy, e-mail.

 5. Dane teleadresowe przekazywane są:
  -podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową
  -podmiotom współpracującym z nami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych przez Nas danych osobowych z którymi zawarliśmy stosowne umowy
  -podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych i prawnych z którymi zawarliśmy stosowne umowy
  -bankom w celu dokonywania zwrotów na Państwa rzecz
  -innym podmiotom w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 6. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedającego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

 7. Dane będą przetwarzane:
  -dla składającego zamówienie w sklepie internetowym : tak długo, jak Usługobiorca będzie korzystał z usługi lub wymagają tego przepisy podatkowe.
  -dla odpowiedzi udzielanych elektronicznie: tak długo jak jest to niezbędne do zachowania ciągłości konwersacji, a w przypadku reklamacji do momentu ich rozpatrzenia i przedawnienia roszczeń.

 8. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo do:
  -wglądu w swoje dane (art. 15 Rozporządzenia)
  -sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia)
  -usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia)
  -ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
  -przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia)
  -wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 Rozporządzenia)
  -wycofania zgody gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy konsumenckiej i minie ustawowy termin archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody (art. 7 Rozporządzenia)
  -wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO, art. 77 Rozporządzenia)

 9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 10. Sklep wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu końcowym Klienta.
 11. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 12. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Sklepu, Newslettera, Klientów.
 1. Sklep wykorzystuje cookies do:
  zapamiętania zalogowania
  zapamiętania zawartości Twojego koszyka
  zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika Sklepu
  tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Sklepu.
 2. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

 3. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Informacje w jaki sposób to zrobić można znaleźć w plikach pomocy używanej przeglądarki internetowej. Efektem zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu.

  Adres Administratora Danych Osobowych:
  CRS COFFEE Sp. z o.o.
  ul. św. Filipa 9A
  31-150 Kraków
  Tel.: 502833655
  Email: info@coffeeroasters.pl

  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Polityka Prywatności jest częścią Regulaminu Sklepu